วัน: 1 กรกฎาคม 2024

ททท. นำ ‘ลาบูบู้เที่ยวไทย’ หวังเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนททท. นำ ‘ลาบูบู้เที่ยวไทย’ หวังเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนททท. สร้างปรากฏการณ์นำมาสคอตลาบูบู้เที่ยวไทย ในกิจกรรม Welcome Ceremony of LABUBU หวังเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีน (เพิ่มเติม…)